Blijf in
gesprek

Afspraak maken

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation

Wist je dat een arbeidsrelatie één van de meest intensieve relatievormen is? Een prettige en gezonde werksfeer is goud waard! Werk je samen, dan is de kans op een verstoorde relatie of conflict aanwezig. Laat een situatie niet escaleren. Dit werkt ontwrichtend, met alle nadelen als gevolg.

Overweeg mediation!

Een prettige werksfeer
is goud waard

Een prettige werksfeer waarin medewerkers goed met elkaar omgaan is goud waard. Collega’s zie je soms vaker dan jouw eigen familie.

Door mijn jarenlange ervaring als HR adviseur kan ik mij goed verplaatsen in de situaties die zich voordoen tussen de medewerkers, het management, de directie en op organisatieniveau. Daarnaast heb ik mij gespecialiseerd in arbeidsmediation.

Laat situaties niet
voortsudderen, maar pak het op!

Voorkom dat het gaat escaleren en ontwrichten, want de gevolgen kun je uittekenen. De productie leidt schade, medewerkers worden ziek, langslepende juridische rechtszaken of ontslag. Om maar niet te spreken over een verziekte werksfeer, wat ook negatief uitwerkt op de rest van de organisatie of op de privésfeer. Kortom: een arbeidsconflict kost veel geld en negatieve aandacht.

Voorkom dat deze situaties persoonlijk worden, en dat ze ‘onder jouw huid’ gaan zitten. Herken je het, dat jouw gedachtes overheerst kunnen worden door spanningen op het werk? Hier zit je niet op te wachten. Pak het op!

Specifieke situaties die tot conflicten leiden zijn bijvoorbeeld de werkdruk, verschil van inzicht over re-integratie mogelijkheden. Daarnaast komen ook samenwerkingsproblemen veel voor. Door in een vroeg stadium mediation in te zetten, werk je gericht toe naar een werkbare situatie en naar oplossingen.

Wist je dat je mediation ook in kunt zetten wanneer je een dienstverband wilt beëindigen? Tijdens de mediation bespreek je de voorwaarden om tot wederzijdse overeenstemming te komen. Deze afspraken nemen jullie vervolgens op in een beëindigingsovereenkomst of vaststellingsovereenkomst.