Blijf in
gesprek

Afspraak maken

Disclaimer

Disclaimer

Hoewel deze website nauwkeurig en met zorg is samengesteld, kunnen hier geen rechten aan worden ontleend. Het getoonde beeldmateriaal is slechts bedoeld om u een indruk te geven van de dienstverlening van metSaskia.

metSaskia kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruiken van informatie die staat op deze website. Aan de inhoud van deze website kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

metSaskia streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt metSaskia zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van metSaskia. Een bezoeker mag informatie of beeldmateriaal van deze website of andere in onze digitale media opgeslagen informatie niet publiceren, verveelvoudigen of verspreiden zonder toestemming van metSaskia.

Iedereen die toegang heeft verkregen tot de website wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.